Maďari môžu beztrestne zabiť zlodeja vo vlastnom dome

    Foto: archív

    Maďarský trestný zákonník je v porovnaní s naším prísny, nekompromisný a pre mnohých aj kontroverzný. Berie si príklad z amerických zákonov – Maďari môžu totiž úplne beztrestne zabiť zlodeja vo vlastnom dome.

    Odborníci pred jeho prijatím diskutovali nie o prísnejšom trestaní niektorých deliktov, ale o uvoľnení pravidiel oprávnenej sebaobrany. V minulosti sa napríklad stalo, že zlodej zomrel, pretože plotom pri dome, ktorý chcel vykradnúť, prechádzal elektrický prúd. Hoci sa to neklasifikovalo ako vražda, majiteľov čin bol napriek tomu trestný.

    Novší zákon je benevolentnejší a za určitých okolností Maďarom povoľuje, aby svoj majetok chránili hoci aj elektrickým plotom. Prúd však nesmie byť taký silný, aby zabíjal. Trestný zákonník pracuje aj so zvláštnym pojmom „povolená vražda“. Dáva tak ľuďom možnosť vo vlastnom dome zastreliť útočníka alebo lupiča.

    Ak nezvaná osoba vnikne do cudzieho bytu a správa sa agresívne, alebo je útočníkov dokonca viac, Maďari môžu beztrestne strieľať. Odporcovia pred prijatím zákona namietali napríklad tým, že v extrémnom prípade možno zastreliť aj človeka, ktorý si len skracuje cestu cez cudziu záhradu a náhodou má v ruke predmet, pripomínajúci zbraň.