Úvod Spoločnosť Matica slovenská znepokojená zo šikanovania historikov

Matica slovenská znepokojená zo šikanovania historikov

Historik Milan S. Ďurica. (Foto: archív)

Pred niekoľkými dňami prišlo k prípadu, keď policajti v civile hľadali u uznávaného slovenského historika Milana S. Ďuricu, riaditeľa Ústavu dejín kresťanstva, kňaza Jána Košiara – pravdepodobne v súvislosti s vydaním kalendára k príležitosti 70. výročia justičnej vraždy bývalého prezidenta prvej SR Dr. Jozefa Tisa.

Toto konanie polície, ktoré má znaky zastrašovania, podobne ako to robila ŠtB za minulého režimu, pobúrilo občanov i viaceré inštitúcie. Vyhlásenie k tejto udalosti vydala aj Matica slovenská, ktoré podpísal jej predseda Marián Tkáč. Prinášame vám jeho plné znenie.

„Predsedníctvo Matice slovenskej, demokratickej ustanovizne, jednoty milovníkov národa a života slovenského, ktorej úlohou je spájať a nie rozdeľovať, so znepokojením prijalo správu, že hneď po ustanovení  špeciálnej protiextrémistickej jednotky prišlo k šikanovaniu uznávaných slovenských historikov.

Vo verejnosti vznikajú oprávnené otázky, či to má znamenať, že vydávanie historických prameňov, smerujúcich k objasňovaniu slovenských dejín a ich nikým neusmerňovaná interpretácia je prejavom extrémizmu? Či my, Slováci, sme na rozdiel od ostatných civilizovaných národov Európy povinní sústavne sa bičovať svojimi dejinami? Či nesmieme dospieť a pravdivo uzavrieť svoju minulosť, ako predpoklad slobodnej budúcnosti?

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. (Foto: archív)
Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. (Foto: archív)

Sme presvedčení, že konečne musíme začať hľadať cestu k sebe a nie od seba ako dediči SNP, ale i marca 1939, lebo obe tieto udalosti úzko súvisia a naša prítomnosť je aj ich výsledkom. Máme len jeden dom, Slovensko, a v ňom by sme mali všetci žiť svorne a spokojne, a spoločne si projektovať svoju budúcnosť. Ak sme my, Slováci rovnakí, ako všetci normálni Európania, dovoľte nám nezakrývať si oči pred ničím a nikým z vlastnej minulosti! Dovoľte nám poučiť sa zo všetkých svojich prežitých dejov, zo svojich víťazstiev i pádov. Aby sme sa niektorým vyhli a v iných pokračovali.

Ak Matica slovenská má právo či dokonca povinnosť vyslovovať kritické súdy na adresu rôznych počinov, ktoré sa na Slovensku dejú, potom upozorňujeme na nebezpečnosť radikalizácie spoločnosti, k čomu môžu prispieť aj nepremyslené kroky štátnej moci.“