Úvod Z DOMOVA Minimálny dôchodok bude rásť s priemernou mzdou

Minimálny dôchodok bude rásť s priemernou mzdou

Foto: archív

Spôsob výpočtu minimálneho dôchodku na Slovensku sa zmení. Parlament novelu zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov koaličnej SNS. Chcú ňou docieliť, aby prichádzalo k rýchlejšiemu medziročnému rastu tejto dôchodkovej dávky.

Základná suma minimálneho dôchodku sa naviaže namiesto určeného percenta sumy životného minima pre jednu osobu na určené percento sumy priemernej mzdy vyplývajúcej z hospodárstva SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku.

Inštitút minimálneho dôchodku v súčasnosti zabezpečuje poistencovi, ktorý aspoň počas 30 rokov vykonával zárobkovú činnosť a odvádzal poistné na dôchodkové poistenie, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Poslanci SNS chcú, aby inštitút minimálneho dôchodku pre takýchto poistencov bol zabezpečený vo väčšej miere ako tesne nad hranicou hmotnej núdze.

„Poberatelia tejto dôchodkovej dávky väčšinou nemajú nijaké iné príjmy, ani vlastné úspory, preto je nevyhnutné, aby im aj výlučne minimálny dôchodok zabezpečoval dôstojný život počas ich staroby,“ tvrdia poslanci. V súčasnosti je základný minimálny dôchodok stanovený ako 136 percent životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Po novom sa stanoví ako 33 percent priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.