Úvod Spoločnosť Na Horehroní rastie po kalamite zdravý les

Na Horehroní rastie po kalamite zdravý les

Foto: archív

Dvadsať rokov po kalamite rastie na Horehroní nový zdravý les. Veľká veterná smršť, ktorá sa prehnala týmto regiónom v lete v roku 1996, pováľala viac ako 2 000 hektárov lesa a zničila takmer poldruha milióna kubíkov dreva. Lesy SR odvtedy vysadili na tomto mieste milióny nových stromov. „Vyrovnanie sa s následkami kalamity z roku 1996 je výsledok dobre odvedenej práce našich lesníkov,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

„Lesníci ani zďaleka nie sú len tí, ktorí pília stromy, ale vysádzajú aj nové stromy a starajú sa o ich zdravie. Krásny nový les na Horehroní je dôkazom, že naši lesníci si dokážu poradiť aj s neočakávanými výčinmi počasia,“ pripomenula Matečná.

Takmer tri štvrtiny kalamitnej plochy bolo zalesňovaných umelo – výsadbou sadeníc. Lesná správa Osrblie použila 2 800 000 sadeníc (38 % buk, 36 % smrek, 9 % smrekovec, 9 % javor, 8 % jedľa). V súčasnosti na týchto územiach rastie zdravý, plnohodnotný les s vysokou biodiverzitou, v ktorom môže návštevník stretnúť rysa, vlka, medveďa, ale napríklad i vzácneho hlucháňa.

Foto: archív
Takto to vyzeralo na Horehroní po kalamite v roku 1996. (Foto: archív)

Podľa ministerky les je všeobecne uznávaný ako hlavný ekologicko-stabilizačný prvok v krajine a spolu s vodou tvorí strategické prírodné bohatstvo každého štátu. „Našou úlohou v oblasti starostlivosti o les je vytvárať takú budúcnosť, kde všetky európske lesy budú životaschopné, produktívne a budú môcť plniť množstvo funkcií – od hospodárskej až po rekreačnú,“ dodala Matečná.

Veterná smršť sa prehnala regiónom Horehronia 8. júla 1996 a obrovské škody napáchala najmä na území lesných závodov Beňuš, Čierny Balog, Kriváň a Slovenská Ľupča. Najväčšie škody, takmer 60 % z celkového množstva, evidoval Lesný závod Čierny Balog (okres Brezno) v okolí Osrblia.

Ako tvrdí ministerstvo pôdohospodárstva, rýchlym spracovaním a odvozom poškodeného dreva sa vtedy podarilo zamedziť rozšíreniu hroziacej lykožrútovej kalamity. Viac ako 80 % sa podarilo spracovať v priebehu dvoch rokov. Práce zabezpečoval štátny podnik Lesy SR.

Foto: archív
Foto: archív