Úvod Spoločnosť Na Slovensku má vzniknúť protónové terapeutické centrum

Na Slovensku má vzniknúť protónové terapeutické centrum

Foto: archív

Na Slovensku sa pripravuje vybudovanie pracoviska výskumu a vývoja v oblasti protónovej terapie. Umiestnené bude v areáli Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už podpísalo zmluvu o spolupráci s ruskou spoločnosťou ZAO PROTOM.

„Ide o výnimočnú príležitosť, ako využiť už existujúcu a momentálne disponibilnú infraštruktúru s cieľom najmodernejšej a najmä šetrnej liečby onkologických ochorení, ktorá v súčasnosti u nás nie je k dispozícii,“ vysvetlilo ministerstvo školstva.

Na základe dohodnutej spolupráce sa na Slovensku postupne vybuduje protónové terapeutické centrum s využitím existujúcej infraštruktúry a technológie protónového urýchľovača. Prvú výskumno-vývojovú etapu má zastrešiť rezort školstva prostredníctvom svojej priamo riadenej organizácie CVTI SR.

Foto: archív
Foto: archív

„V prvom kroku spolupráce sa vytvorí spoločné výskumno-vývojové pracovisko v oblasti protónovej terapie. Pracovisko bude umiestnené v areáli Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde bola už v minulosti postavená špeciálna budova na prevádzku technológie protónového urýchľovača,“ priblížilo ministerstvo s tým, že v týchto priestoroch je k dispozícii aj samotný protónový urýchľovač.

Spomínaná technológia je momentálne vo vlastníctve CVTI SR. Jej úlohou bude zabezpečiť odborný, technický a administratívny personál na realizáciu výskumno-vývojových aktivít pracoviska. Podľa rezortu školstva sa tak vytvorí priestor na úzku spoluprácu aj s ďalšími partnermi a expertmi z Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, Onkologického ústavu sv. Alžbety, Slovenskej akadémie vied, ministerstva zdravotníctva či ďalších vedecko-výskumných inštitúcií.

ZAO PROTOM na potreby spoločného výskumno-vývojového pracoviska poskytne protónový urýchľovač bezodplatne vrátane zabezpečenia jeho modernizácie. Zaškoliť má tiež pracovníkov na obsluhu a prevádzku zariadenia.