Úvod Z DOMOVA Na Slovensku sa začalo sčítanie obyvateľov. Je výlučne elektronické

Na Slovensku sa začalo sčítanie obyvateľov. Je výlučne elektronické

Foto: archív

Ako informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, na Slovensku sa začalo sčítanie obyvateľov. Po prvý raz v histórii je založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a je výlučne elektronické. Obyvateľ sa sčíta sám, pričom elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude prebiehať od apríla do konca októbra.

Obyvatelia nájdu elektronický formulár na webovej stránke scitanie.sk, alebo si budú môcť stiahnuť mobilnú aplikáciu. V prípade, že občania budú potrebovať poradiť, môžu zatelefonovať na číslo 02/20 92 49 19, informácie tiež nájdu na webovej stránke štatistického úradu pre sčítanie v časti najčastejšie otázky.

Všetci obyvatelia Slovenska sú v súlade so zákonom o sčítaní povinní sa sčítať. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan EÚ, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Zákon určuje i sankcie za nesplnenie si zákonnej povinnosti sčítať sa – obec môže uložiť pokutu vo výške od 25 do 250 eur. Ak sa obyvateľ nemôže či nevie sčítať sám, alebo s pomocou svojich blízkych, môže využiť asistované sčítanie.

Navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. „Ak sa obyvateľ nemôže sčítať sám, neporuší zákon, ak počká na ďalšie inštrukcie.

Pri vypĺňaní elektronického sčítacieho formulára budú ľudia odpovedať na štrnásť otázok. Týkajú sa miesta pobytu, rodiny, vzdelania, zamestnania, národnosti i náboženstva. Zachovaná ostane aj otázka týkajúca sa druhej národnosti, o ktorej sa donedávna verejne diskutovalo.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. Formuláre, ako aj vysvetlivky sú v slovenskom jazyku a v jazyku národnostných menšín (maďarčine, rómčine, ukrajinčine, rusínskom jazyku), v nemčine, angličtine a aj francúzštine. Sú tiež prispôsobené  pre nevidiacich a slabozrakých.

Prvé základné výsledky sčítania chce mať ŠÚ SR k dispozícii už v roku sčítania, nie je však zatiaľ jasné, ako to ovplyvní pandemická situácia. Ďalšie budú k dispozícii v roku 2022. Komplexne spracované údaje pre národnú i medzinárodnú úroveň budú podľa ŠÚ spracované a publikované najneskôr do začiatku roku 2024.

Sčítanie obyvateľov je jednou z dvoch etáp Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021. Prvá etapa – sčítanie domov a bytov trvala od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Vykonávali ju mestá a obce v spolupráci so ŠÚ SR.