Hovorí, že z Ústavy SR vyplýva, že celá zahraničná a obranná politika je v rukách prezidenta republiky. Ten ju iba preniesol na vládu a kedykoľvek si ju môže vziať späť. V každom prípade prezident republiky významným spôsobom vstupuje do medzinárodného diania, reprezentuje štát navonok a vytvára obraz o našej krajine vo svete.

Keby sa stal hlavou štátu, do tejto sféry by vstupoval veľmi aktívne. Tvrdí, že v záujme záchrany rodiny a štátu by do troch dní po nástupe do funkcie vypovedal Istanbulský dohovor a Globálny pakt OSN o utečencoch. Zhovárali sme sa s kandidátom na prezidenta SR Štefanom Harabinom.

Niekoľkokrát ste deklarovali, že ste za zachovanie Európskej únie, ale nie v podobe, v akej sa nachádza dnes. Brusel nanucuje členským štátom neprijateľnú migračnú politiku, genderizmus, adopciu detí homosexuálmi, homomanželstvá, upevňuje centralizáciu moci a pripravuje európskym národom pascu v podobe tzv. tvrdého jadra EÚ. Pôvodná Európa národov sa vzďaľuje a pomaly naberá kontúry európsky superštát, ktorý by znamenal faktický zánik národných štátov… 

Súčasné bruselské elity, ktoré sú nositeľmi politiky diktatúry, zákazov, príkazov, vydieraní a intríg, priviedli úniu do stavu, v ktorom v súčasnosti je. Čo sa týka nelegálnej imigrácie, dnes satelity dokážu zachytiť tenisovú loptičku na hladine mora, preto nie je možné, aby nedokázali zachytiť lode s migrantmi a poslať ich späť. Je podozrenie, že elity EÚ organizujú prílev utečencov aj za pomoci skorumpovaných policajtov. Veď na to idú miliardy eur! A ako je možné, že migranti majú bankové karty na voľný výber peňazí?

Ako prezident, ktorý je podľa našej ústavy nositeľom celej zahraničnej a obrannej politiky, by som bojoval za zastavenie týchto vecí. EÚ sa musí vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu a myšlienkam, treba ju dostať do pozície plnenia pôvodných hospodárskych cieľov. Únia musí dodržiavať medzinárodné právo, fungovať na princípoch spravodlivosti, rovnosti, vzájomného rešpektu a kooperácie na báze výhodnosti. Európska únia nevznikla pre Európsku úniu, ale z vôle členských štátov a má slúžiť nám, a nie my jej.

Pre mňa je neprijateľné, aby premiér prišiel z Bruselu a na tlačovej konferencii povedal, že sme si splnili domácu úlohu. Toto nie je svojprávna, dôstojná reprezentácia štátu. Tiež nie je možné akceptovať, že náš zástupca v Európskej komisii Maroš Šefčovič považuje za problém, že mladí cítia skôr národne, ako európsky a že s tým vraj treba bojovať.

Týmto výrokom sa úplne demaskoval. Pán Šefčovič tiež tvrdí, že rodina nie je základnou jednotkou spoločnosti a štátu – rodina je vraj základom európskej identity. Čo je to európska identita? To znamená, že Španiel nie je Španiel, ale kokršpaniel? Alebo Slovák nie je Slovák, ale Eskimák?

Foto: Michaela Kolimárová
Vstupom do EÚ Slovensko Bruselu odovzdalo nemalú časť svojej suverenity a v tejto súvislosti sa ako chyba občas spomína prijatie Lisabonskej zmluvy v našom parlamente…. 

Lisabonská  zmluva a jej znenie neuberá ani neznižuje suverenitu Slovenskej republiky do takej miery, ako sa to často prezentuje. Áno, smernice sú nadradené nad naše zákony, ale nikdy nie nad našu ústavu. Ak by teda bola nejaká smernica EÚ v rozpore s Ústavou SR, platí ústava. To zabraňuje tomu, aby sa EÚ mohla nadraďovať nad štátny útvar. EÚ je len organizácia s medzinárodnou subjektivitou, nič viac a nič menej.

Napríklad sa prijala sa smernica o zbraniach a strelive a ministerka Denisa Saková ju chce zapracovať do nášho právneho poriadku. Ale táto smernica je nulitná, pretože zbrane a strelivá spadajú do výlučnej kompetencie členských štátov. Čiže ak pán Šefčovič hlasoval za túto smernicu, hlasoval v rozpore s unijným právom a, samozrejme, aj s našou ústavou. Keďže je to nulitná smernica, nemáme dôvod ju akceptovať. Ak nás za to Brusel zažaluje, luxemburský súd zistí, že Európska komisia prekročila svoje právomoci.

A aj v prípade, že by bola platná, je v rozpore so slovenskou ústavou, lebo zavádza systém retroaktivity. Takže držitelia zbraní sa nemusia ničoho obávať. A ministerka Saková, keďže pripravuje novelizáciu nášho zákona o zbraniach a strelive, pácha trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa v štádiu pokusu, preto ju varujem.

Tu treba poznať medzinárodné právo, normy, unijnú zmluvu vrátane konsolidovaného znenia aj so záverečným textom Lisabonskej zmluvy. Tvrdenie ĽSNS, že Lisabonská zmluva likviduje  našu štátnosť, je absolútna hlúposť. Ak naši štatutári nedôstojne zastupujú SR, to už je iná otázka a parketa pre generálneho prokurátora, aby sa zaoberal tým, či páchajú trestnú činnosť.

Suverenitu by sme stratili vtedy, keby pani Čaputová a pán Šefčovič dostali Slovensko do spomínaného tvrdého jadra EÚ. Tam by neplatilo právo veta, ktoré má hlava štátu v Európskej rade – tam by bolo väčšinové hlasovanie. To by napríklad znamenalo, že v Paríži a Berlíne by rozhodli o tom, že zajtra 100 000 migrantov ide do Lučenca, pozajtra do Svidníka. Toto by bolo to “slávne” jadro. Ak ho títo dvaja prezidentskí kandidáti podporujú, je to na hrane vlastizrady.

Veríte, že nadchádzajúce eurovoľby zmenia pomer síl v Bruseli a Štrasburgu? 

Občania Európskej únie sú nespokojní so súčasným stavom, preto sa to podľa mňa logicky premietne aj do počtu poslancov v europarlamente, ktoré budú zastupovať národné a vlastenecké sily a nastane budovanie silných národných štátov v rámci EÚ. Preto budem ako prezident presadzovať čo najužšiu spoluprácu s V4, aby sme spoločným postupom a väčším počtom hlasov dosiahli zmenu. Potrebujeme vymeniť skorumpovaných a nezodpovedných úradníkov vo vedení EÚ, lebo ju privedú k zániku.

Veď ako sa môže niekto pozerať dôveryhodne na úniu, keď vidí každú chvíľu videá so “spoločensky unaveným” predsedom Európskej komisie, pánom Junckerom? Ešte ho pri tom podopiera pán Šefčovič, vláčia ho tam opitého a potom povedia, že má ischias… Veď to normálnych občanov únie musí urážať, že máme takého reprezentanta v tejto organizácii.

Foto: Michaela Kolimárová
Mnohí slovenskí politici hovoria o nespochybniteľnom euroatlantickom ukotvení Slovenska. Aký je váš vzťah k NATO?

Ani ja to ukotvenie nespochybňujem, len treba mať naštudovanú zmluvu o euroatlantickej alianci, kde má prezident republiky právo veta. Táto zmluva, ktorú môžeme neformálne nazvať “charta NATO”, na viacerých miestach hovorí o mieri, takže ja ako prezident budem presadzovať mierovú politiku. Neukladá nám povinnosť vysielať našich vojakov na ruské hranice, alebo aby sa na našom území rozmiestňovali zbrane.

Takže ak niečo takéto dohovorili minister Lajčák s prezidentom Kiskom pri rokovaní o dohode o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA, ja ako prezident republiky využijem právo dojednávať, pripravovať, uzatvárať, podpisovať, ratifikovať a vypovedať zmluvy a dohody. Dokument, ktorý by bol v rozpore s našimi bezpečnostnými záujmami a ohrozoval by mier, okamžite vypoviem, podobne ako vypoviem aj Istanbuský dohovor a migračný pakt.

Nedovolím, aby Slovensko bolo konfrontačným územím na vojnu proti Rusku, pretože Rusi by automaticky museli namieriť rakety na naše územie. Tiež nedovolím, aby na našom území bol čo i len jeden americký, ruský alebo iný cudzí vojak. To je povinnosť slovenského prezidenta, nezaťahovať nás do vojny s Ruskom len na želanie anglosasov alebo Spojených štátov amerických.

Tu sa však vytvára atmosféra, že Rusko je hrozba a nepriateľ… 

To je umelé, nič také v zmluve o NATO nenájdete. Preto navrhnem prijatie Ruska do NATO a keď ho neprijmú a budú to vetovať, čo sa dá očkávať, tak vopred poviem, že budem vetovať ich návrh na prijatie Gruzínska a Ukrajiny. Veď my nepotrebujeme provokovať Rusko.

A čo sa týka NATO, je potrebné povedať aj to, že severoatlantická zmluva nám nezakazuje uzatvárať kontrakty o nákupe zbraní z nečlenských štátov. Napríklad ak Turecko ako najväčšia armáda NATO v európskej časti aliancie nakúpila moderné MiG-y a zbrane od Rusov, prečo by sme ich nemohli kúpiť aj my? Veď sú neporovnateľne lacnejšie ako F16-ky a o jednu generáciu modernejšie.

Ďalšia vec je, že zmluva NATO v jednom článku umožňuje, že členský štát môže uzatvoriť zmluvu o bezpečnosti aj s nečlenským štátom. Takýto dokument uzatvorili Američania s Kosovom, z čoho logicky vyplýva, že aj my môžeme uzatvoriť takúto zmluvu s Ruskom – je to v súlade so zmluvou NATO.

Čiže netreba vidieť v NATO nejakú modlu, ale takisto z neho netreba mať ani strach. Na druhej strane je fakt, že NATO ako také je historicky prežitá organizácia, ono plynutím času samo zanikne, veď vidíte, že prezident Trump už nechce platiť príspevky vo výške dvoch percent HDP. Ja som tiež proti tomu, ako hlava štátu by som argumentoval, že tie peniaze treba dať radšej na zdravotníctvo, lieky, školstvo, sociálnu starostlivosť pre dôchodcov a podobne.

Foto: Michaela Kolimárová
Čo si myslíte o zámeroch francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa zasadzuje o vznik európskej armády? 

Ja som zásadne proti európskej armáde, pretože keby sme mali vytvárať nejaké spoločné vojenské oddiely, muselo by byť presne zmluvne stanovené, na čo a proti komu môžu byť použité. Či by išlo napríklad len o ochranu schengenských hraníc, alebo by európske elity mohli takú armádu zneužívať na nátlak na členské krajiny, aby dodržiavali ich príkazy a zákazy. Nezabúdajme, geopolitika sa dnes dynamicky mení.

Po vzniku multipolárneho sveta sa začal budovať nový bezpečnostný systém a štruktúry na celosvetovej úrovni, kde vstupujú do arény noví globálni hráči. Slovensko v medzinárodno-právnych a bezpečnostných vzťahoch musí robiť všetko preto, aby sme boli pri týchto procesoch aktívni, aby sme si pri dodržiavaní záväzkov zachovali existenciu a hranice. Tento bezpečnostný systém má stále jasnejšie kontúry, len niektorí naši otrockí lokaji, to stále nechápu a slúžia bývalým projektantom globalistických síl, ktorí chcú vojnu a konflikt s Ruskom.

Po tom, ako Spojené štáty odstúpili od zmluvy o obmedzení rakiet stredného doletu, muselo tak urobiť aj Rusko. USA a ďalšie krajiny NATO v Európe sa tak môžu v prípade konfliktu stať hlavným cieľom ruských rakiet. Keďže USA fakticky určuje politiku NATO, takýmito krokmi ohrozuje bezpečnosť európskych štátov. Nedávno na to upozornil aj nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, keď povedal, že otázka bezpečnosti EÚ sa nemôže riešiť v USA, ale v Európe…

Ja budem raziť bezpečnostnú politiku aj v spolupráci s členskými štátmi V4, aby toto územie bolo bez zbraní, bez rakiet a cudzích vojakov, aby sme tým nedali zámienku Rusom, že namieria rakety na naše územie. Z hľadiska bezpečnosti by tak urobila každá krajina, keby vnímala hrozbu z nášho územia. Ja ako prezident budem presadzovať spoluprácu s Ruskom. Veď bezpečnostný systém Európy bez Ruska nie je možné projektovať a kto si myslí opak, si neželá mier, ale vojnu a konfrontáciu.

Súčasťou vyhrocovania vzťahov s Ruskom sú aj protiruské sankcie zo strany Západu, ktoré boli Slovensku a ďalším členským krajinám EÚ nanútené. Navyše, citeľne poškodzujú našu ekonomiku…

Súhlasím, poškodzujú nás a pritom sú neúčinné. Ako môže ísť Európska únia takto proti svojim členským štátom? Je iróniou, že sama musí znášať clá od USA, na želanie ktorých sankcie vyhlásila. Navyše, sankcie sú evidentne v rozpore s medzinárodným právom, pretože je na ne potrebný súhlas Bezpečnostnej rady OSN a ten nebol udelený.

Ja nie som Fico ani Pellegrini, že doma budem hovoriť, že nám protiruské sankcie škodia a vzápätí hlasujú za ich predĺženie. Ak budem po týchto voľbách v Prezidentskom paláci, na najbližšom rokovaní Európskej rady, kde sa môžem ako hlava štátu zúčastniť a kde budem mať právo veta, zahlasujem za zrušenie protiruských sankcií.

Budem inciovať aj spoluprácu s nečlenskými krajinami EÚ – je pre nás dôležité získať prístup na euroázijský trh. Spoluprácu s Čínou, Indiou či Iránom nám predsa zmluva s EÚ nezakazuje. Všetci rozprávajú o blížiacej sa kríze globálnej ekonomiky, ale keď vstúpime na tieto trhy, nijaká kríza nám nehrozí. Ako prezident vykonám celý rad návštev, nie výlety ako doterajší prezident, na ktoré so sebou zoberiem ponikateľov, ktorí budú mať možnosť nadviazať ekonomické kontakty.

Aký budete prezident?

Budem prezidentom záujmov Slovenska. Slovensko sa nepotrebuje ukotviť ani na Východ ani na Západ. Eurohujeri tvrdia, že Slovensko je potrebné ukotviť v Európe, ale veď my sme celý čas v Európe, kde ho chcú ukotviť? Do Atlantického oceánu? Veď my sme odjakživa v Európe!

Slovania tu vždy boli, sú aj budú vrátane Slovenska a my sme v srdci všetkých Slovanov. Som za dobré slovensko-ruské vzťahy, ktoré nemôžu vylučovať dobré slovensko-americké alebo slovensko-nemecké alebo slovensko-francúzske. Zahraničnú politiku treba robiť na všetky štyri svetové strany a v tom nám nijako nebráni obsahové znenie zmluvy s EÚ vrátane Lisabonskej zmluvy.

Foto: Michaela Kolimárová