Úvod Relax Test: Prírodné zaujímavosti Slovenska

Test: Prírodné zaujímavosti Slovenska

Foto: mapio.net

Otestujte si svoje vedomosti z rôznych oblastí života, prírody, zemepisu, vedy, techniky, kultúry, politiky, histórie i súčasnosti. Otázok je 8 (zatiaľ). Za každú správnu odpoveď vám pribudne 1 bod. Nakonci testu bude váš všeobecný prehľad ohodnotený známkou 1 až 5, pričom 1 znamená výborná a 5 nedostatočná. Označiť možno iba jednu odpoveď.