Úvod GEO Vplyv človeka na zmenu klímy nie je dokázaný

Vplyv človeka na zmenu klímy nie je dokázaný

Foto: archív

Parížska dohoda o klíme prestala pre Spojené štáty platiť rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa. Znečisťovanie prírody priemyslom treba zastaviť – na druhej strane však nemáme nijaký dôkaz, že to spomalí panujúci klimatický rozvrat.

Sfalšované údaje
Jediný skutočne účinný spôsob, ako zabrániť dôsledkom činnosti človeka na prírodu, je pritom zníženie počtu obyvateľov planéty. Len to zabráni neprestajnému ubúdaniu lesov, pralesov a zároveň aj ornej pôdy, pre ktorú bol prales vyklčovaný. Pretrvávajúce odlesňovanie môže mať rovnaké dôsledky na klímu ako emisie skleníkových plynov. Okrem toho stále nevieme, či znížením týchto emisií zmenu klímy zastavíme.

Viete, čo znamenajú slová wurm, riss, mindel, gunz a donau? A naopak – čo sú eem, holstein či cromer? Tie prvé sú názvy glaciálov, teda ľadových dôb za posledný milión rokov. A tie druhé označujú zase interglaciály – medziľadové doby, čiže epochy, ako je tá, v ktorej práve žijeme. Aj napriek množstvu existujúcich hypotéz stále nie je jasné, prečo k týmto zmenám prichádza.

EXISTUJÚ NAPRÍKLAD PÍSOMNÉ ZÁZNAMY O „MALEJ ĽADOVEJ DOBE“ PRED NIEKOĽKÝMI STOROČIAMI, ALE AJ O TOM, ŽE KEĎ VIKINGOVIA OBJAVILI GRÓNSKO, NEPOKRÝVALI HO ĽADOVCE, ALE TRÁVA.

Aj keby Donald Trump k Parížskej dohode pristúpil a začala sa realizovať v praxi, postup globálneho otepľovania by to zrejme nijako neoplyvnilo. (Foto: archív)
Aj keby Donald Trump k Parížskej dohode pristúpil a začala sa realizovať v praxi, postup globálneho otepľovania by to zrejme nijako neoplyvnilo. (Foto: archív)

K takýmto zmenám klímy jednoducho prichádza odjakživa. Z regulácií, zavádzaných pre klimatické zmeny, dnes profitujú najmä energetické spoločnosti. Do tejto oblasti sa investujú obrovské finančné prostriedky. Napríklad len ExxonMobil venoval sto miliónov dolárov Stanfordovej univerzite na propagáciu „klimaalarmizmu“.

Štúdia Karl a spol., ktorú financoval Národný úrad pre oceán a atmosféru v lete 2015, teda pred uzavretím parížskej zmluvy, mala dokázať, že pauza v globálnom otepľovaní, trvajúca od roku 1988, vlastne nebola. Odborníci výberom iných súborov údajov na papieri zredukovali namerané teploty v rokoch 1978 – 1998 a naopak, o trochu zvýšili teploty od roku 1998 dodnes.

Prejav politickej korektnosti
Tým vznikla strmšia krivka a dojem, že sa otepľovalo výraznejšie. V skutočnosti sa Zem od roku 1998 fakticky neotepľuje. Otepľovanie v rokoch 1978 až 1998 bolo len na úrovni niekoľkých desatín stupňa – a odvodzovať trendy z takých zanedbateľných zmien je z vedeckej stránky nezmysel.

Medzivládny panel OSN, známy pod skratkou IPCC, tvrdí: otepľovanie v rokoch 1919 až 1940 nespôsobil človek, otepľovanie v rokoch 1978 – 1998 však áno. Pritom ich priebeh bol takmer rovnaký. Jeden z autorov štúdie, profesor meteorológie Richard Lindzen, sa dokonca sťažoval, že jej závery boli upravené na politické účely.

Koláž: archív
Koláž: archív

Je pritom veľmi sporné, či do zmeny klímy môže človek zasahovať svojou činnosťou. A ak áno, treba pátrať po príčinách. Zoberme si napríklad oveľa nebezpečnejší skleníkový plyn ako CO2 – hoci práve na ekvivalent CO2 sa preratúvajú účinky všetkých skleníkových plynov – metán.

TÍM AMERICKÝCH UNIVERZITNÝCH VEDCOV ZISTIL, ŽE FARMÁRI CHOVOM HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT ŠKODIA NA ÚZEMÍ SEVERNEJ AMERIKY VIAC AKO PETROCHEMICKÝ A PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL DOHROMADY, A TO PRÁVE UVOĽŇOVANÍM METÁNU.

Podľa niektorých štúdií kravy zo svojho tráviaceho traktu vypustia až štyridsať percent produkcie metánu na celej planéte. Riešením teda nie sú regulácie priemyslu, ale prechod na vegánstvo. Zavádzať drahé obmedzenia a jesť pritom steaky je prejav politickej korektnosti, nie akt ochrany klímy. Preto je dobré, že Trump od parížskej dohody odstúpil. Ide v nich totiž len o hru na čisté svedomie.