Úvod Spoločnosť Ženy na rovnakej pozícii zarábajú o 9 percent menej ako muži

Ženy na rovnakej pozícii zarábajú o 9 percent menej ako muži

Foto: archív

Platové rozdiely medzi mužmi a ženami pretrvávajú. Podľa analýzy medzinárodného portálu Paylab zarábajú ženy na rovnakých pozíciách v jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy (CEE) v priemere o 2 až 11 percent menej ako muži. Na Slovensku je to 9-percentný rozdiel.

Podľa spoločnosti Profesia by sa dali tieto rozdiely v praxi prekonať väčšou asertivitou žien v iniciovaní rozhovoru o plate v existujúcom zamestnaní a dohodnutím výšky platu podľa aktuálnej trhovej hodnoty pozície zakaždým, keď si hľadajú nové zamestnanie.

Spriemerovanie všetkých mesačných príjmov žien a mužov v jednotlivých krajinách CEE ukazuje, že rozdiely sú oveľa markantnejšie ako rozdiely na pozíciách. Na Slovensku ženy vo všeobecnosti zarábajú o 23 percent menej ako muži.

Je to spôsobené aj tým, že ženy majú väčší podiel pracovných úväzkov v odvetviach a na pozíciách, kde sa celkovo zarába menej. Častejšie sa ich tiež týka kariérna pauza a v porovnaní s mužmi majú tiež menšie zastúpenie vo vyšších riadiacich funkciách.

Spomedzi krajín CEE sú z hľadiska celkových priemerných príjmov medzi mužmi a ženami najväčšie platové disproporcie v Estónsku, ako aj vo všetkých štátoch Vyšehradskej štvorky. Najmenšie celkové rozdiely sú v balkánskych krajinách.

„Do veľkej miery to súvisí so skladbou a orientáciou hospodárstva aj pracovnými pozíciami, ktoré sú na trhu žiadané a kde sú v rôznom pomere zastúpené obe pohlavia. Balkánske krajiny sú v otázke odmeňovania viac rovnostárske,“ hovorí Miroslav Dravecký, produktový manažér portálu Paylab.com a Platy.sk.

Z pohľadu spravodlivosti v odmeňovaní má preto väčší zmysel porovnávať platy medzi mužmi a ženami pracujúcimi na rovnakej pozícii. Obe pohlavia majú po skončení školy zväčša vyrovnané možnosti. Muži sú však oveľa asertívnejší pri dohadovaní výšky platu, keďže ich platové ambície sú v porovnaní so ženami vyššie.

Platové rozdiely medzi mužskými a ženskými zamestnancami sú najvýraznejšie vo veku 35 až 44 rokov. „Ženy pre materstvo prerušujú kariéru, čo výrazne ovplyvňuje ich ďalší plat, ak sa do pracovného procesu vracajú po dlhšom období. Muži rovesníci získavajú platový náskok, ktorý už ženy ťažko dobiehajú,“ tvrdí Dravecký.

Ženy okrem toho vykonávajú väčší objem neplatenej práce, ako je napríklad starostlivosť o deti a príbuzných a starostlivosť o domácnosť. Aj preto častejšie ako muži vyhľadávajú skrátené úväzky a zriedkavejšie obsadzujú vedúce riadiace pozície. Vzhľadom na nižšie príjmy sú ženy vystavované ohrozeniam a nevýhodám aj v starobe, keďže majú menšie úspory a nižšie dôchodky.

Foto: archív
Foto: archív