Úvod Z DOMOVA Zomrel bývalý minister školstva a exprimátor Bratislavy Milan Ftáčnik

Zomrel bývalý minister školstva a exprimátor Bratislavy Milan Ftáčnik

Milan Ftáčnik (1956 - 2021). Foto: TASR

Po ťažkej chorobe umrel vo veku 64 rokov známy ponovembrový ľavicový politik, bývalý poslanec parlamentu, minister školstva a primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik. Narodil sa 30. októbra 1956 v Bratislave.

Vysokoškolské vzdelanie získal v rokoch 1976 – 1980 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v odbore teoretická kybernetika a skončil ho na novovzniknutej Matematicko-fyzikálnej fakulte (MFF) UK s Cenou ministra školstva. V rokoch 1980 – 1986 bol interným ašpirantom na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK.

V roku 1987 získal titul CSc. V roku 1989 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent. Pôsobil na MFF UK na Katedre teoretickej kybernetiky, Katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu a Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave. Od januára 2003 do decembra 2006 pôsobil ako vedúci katedry.

Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Umelá inteligencia a autorom viacerých odborných publikácií. Pôsobil ako vedúci riešiteľ a zástupca vedúceho riešiteľa vo výskumných grantoch, zameraných na spracovanie obrazovej informácie a vytváranie virtuálnych trojrozmerných modelov miest.

V roku 1980 vstúpil do Komunistickej strany Slovenska, kde vykonával funkcie na úrovni fakulty. Po roku 1990 sa aktívne podieľal na jej transformácii na Stranu demokratickej ľavice (SDĽ), v ktorej pôsobil ako podpredseda.

V roku 2002 vystúpil z SDĽ a založil stranu Sociálnodemokratická alternatíva a bol jej predsedom až do jej integrácie so stranou Smer v roku 2005. Strana Smer vtedy zmenil názov na Smer – sociálna demokracia (Smer-SD).

V Rytierskej sieti Bratislavského hradu sa 3. septembra 1992 uskutočnil slávnostný akt podpísania Ústavy Slovenskej republiky. Na snímke v pozadí vtedajší poslanec NR SR Milan Ftáčnik. (Foto: TASR)

Od roku 1990 aktívne pôsobil vo verejnom živote. V rokoch 1990 – 1998 bol štyrikrát zvolený za poslanca slovenského parlamentu (Slovenskej národnej rady a Národnej rady SR) za SDĽ. V rokoch 1990 – 1992 bol členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady. V rokoch 1998 – 2002 pôsobil ako minister školstva SR.

V komunálnych voľbách v roku 2002 a potom aj v roku 2006 bol vo volebnom obvode Bratislava-Petržalka zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, kde pracoval v komisii pre mládež, vzdelanie a šport a v komisii sociálnych vecí a zdravotníctva.

V regionálnych voľbách 2005 a potom aj v roku 2009 bol zvolený za volebný obvod Bratislava-Petržalka za poslanca zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, pracoval v komisii školstva a kultúry. V rokoch 2006 – 2010 bol starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka.

V novembri 2010 sa Milan Ftáčnik ako nezávislý kandidát s podporou strany Smer-SD po víťazstve v komunálnych voľbách stal primátorom Bratislavy. Vo funkcii bol jedno volebné obdobie – do decembra 2014.

Od roku 2014 pracoval na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK na Oddelení počítačovej grafiky a videnia. Od apríla 2015 bol predsedom Slovenskej informatickej spoločnosti a od decembra 2015 členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy.

Od januára 2019 pôsobil aj ako predseda Rady pre smart riešenia a inovácie, ktorá je koordinačnou platformou Smart cities klubu a Slovak smart city klastra. Bol ženatý s manželkou Zlaticou, mal tri deti.

Ako primátor Bratislavy. (Foto: archív)