Úvod Spoločnosť Európska komisia povolila používanie piatich GMO

Európska komisia povolila používanie piatich GMO

Európska komisia oznámila, že prijala rozhodnutie o autorizácii piatich geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na používanie v oblasti krmív a potravín.Rozhodnutia o autorizácii pritomnezahŕňajú použitie týchto GMO na pestovanie. Rozhodnutie eurokomisie sa týka dvoch nových povolení pre kukuricu MON 87427 x MON 89034 x NK603 a kukuricu 1507 x 59122 x MON 810 x NK603.

Zároveň rozhodla o obnovení troch už existujúcich povolení – pre kukuricu DAS-59122-7, kukuricu GA21 a cukrovú repu H7-1. Európska komisia tvrdí, že všetky tieto geneticky modifikované organizmy prešli komplexným povoľujúcim postupom vrátane priaznivého vedeckého hodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.

Všetky členské štáty EÚ mali právo vyjadriť svoj názor v rámci Stáleho výboru EK pre rastliny, zvieratá, krmivá a potraviny a následne aj v odvolacom výbore. Podľa ich vyjadrenia Európska komisia získala právnu podporu členských krajín, aby pokračovala v rozhodnutiach týkajúcich sa uvedených plodín. Povolenia pre spresnené typy geneticky modifikovanej kukurice a cukrovej repy sú platné na desať rokov.

Foto: archív