Úvod Komentáre Identita: Čechoslovák

Identita: Čechoslovák

Masaryk a Beneš počas oddychu v slovenských Topoľčiankach. (Foto: archív)

Na webovej stránke ľavicového týždenníka Slovo sa objavujú články, podľa ktorých ešte aj dnes jestvujú ľudia s identitou čechoslovák. Napriek tomu, že štátny útvar Česko-Slovensko pozostával z dvoch štátotvorných národov, dodnes sa mnohí hlásia k národu umelo vytvorenému dvojicou Masaryk – Beneš.

Jedným z nich je aj novinár Zdeněk Hrabica, ktorý to priznáva v článku s názvom Stopy strelného prachu. Dokonca s takou ľahkosťou a samozrejmosťou, že kto sa cíti Slovákom, môže nadobudnúť pocit viny. Prečo ešte aj dnes, po vzniku samostatných štátov Slovákov a Čechov, sa publikujú články, oslavujúce čechoslovakizmus?

Hrabica v spomínanom článku bývalého československého prezidenta Ludvíka Svobodu spomína dokonca ako československého vlastenca. Usiluje sa tiež navodiť dojem, že Československo vôbec nezaniklo.

Ako argument uvádza, že v novembri 1942 sa v Buzuluku „sformovala na základe londýnskych diplomatických krokov prezidenta Edvarda Beneša a ministra Jana Masaryka s vrchným veliteľstvom ZSSR československá vojenská zahraničná jednotka“.

Čiže počas existencie prvej Slovenskej republiky a protektorátu Čiech a Moravy Beneš pracoval na svojom triumfálnom návrate do politiky. Československo potreboval nielen on, ale celá česká politická elita, aby sa mohli vrátiť do svojich mocenských pozícií. A potrebovali vytvoriť zdanie kontinuity Česko-Slovenska, veď protektorát nebola pre západnú časť republiky nijaká výhra.

Preto potrebujú vymazať z dejín roky 1939 – 1945. Preto potrebovali ukradnúť federálnu vlajku… A aby po slovenskej elite nezostala ani pamiatka,  po obnovení Československa v roku 1945 tú časť, ktorá nestihla ujsť za hranice,  bez milosti popravovali a zatvárali.

Na nedávnych oslavách SNP  prezidentka SR Zuzana Čaputová  ďakovala partizánom, že sa vzopreli režimu, ktorý popravoval a väznil ľudí. Ibaže počas existencie prvej Slovenskej republiky nebol nik popravený…

A čo Slovensko? Komunisti pomohli českej administratíve udržať pokorených Slovákov pod kontrolou. V roku 1989 sme sa síce nadýchli, ale časť politickej reprezentácie akosi stále podlieha českej propagande a slúži jej.

Napríklad po roku 1989 sa čechoslovakistické  kresťansky sa tváriace KDH spojilo s čechoslovakistickou komunistickou SDĽ a dodnes žneme ich úrodu. Dokonca bývalý predseda NR SR Andrej Danko sa v českom parlamente ospravedlňoval za obnovu Slovenskej republiky v roku 1993!

Čechoslovakizmus významne ovplyvnil a potlačil národné povedomie obyvateľstva. Úlohu zohral tiež ateistický režim, ktorý prvú Slovenskú republiku na čele s kňazom prezidentom nazývali “tzv. Slovenský štát”.

Pestovanie čechoslovakizmu popiera slovenskú národnú identitu. Napriek tomu, že zjavne prerastá do slovenského prostredia, nejestvuje nijaká oficiálna objednávka na kritickú diskusiu. Zdeněk Hrabica si za motto svojho článku zobral myšlienku A. B. Alcotta: „Neznalosť neznalosti je chorobou ignoranta.“ Ale presvedčte ignoranta, že nemá pravdu…