Úvod Politika Poslanci udelili pokutu Andrejovi Kiskovi

Poslanci udelili pokutu Andrejovi Kiskovi

Foto: archív

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií rozhodol pokutovaní prezidenta Andreja Kisku. Pokutu vo výške troch mesačných platov verejného funkcionára udelili po skončení daňovej kontroly v spoločnosti KTAG.

„Dostali sme informáciu z Finančnej správy o tom, že podľa zákona o dani z príjmov nemôžeme tento príjem považovať za zdaniteľný, lebo by prišlo k dvojitému zdaneniu. Na základe tejto informácie, aj na základe predošlých informácií, ktoré sme si vyžiadali od firmy KTAG, aj od verejného funkcionára, sme prijali dve uznesenia,“ priblížil podpredseda výboru Róbert Puci.

V prvom zastavili konanie vo veci prijatia daru, v druhom rozhodli o udelení pokuty. „Je mu uložená pokuta za to, že v oznámení verejného funkcionára neuviedol záväzok, ktorý mu podľa väčšiny vo výbore vznikol tým, že za neho KTAG robila kampaň,“ vysvetlil Puci s tým, že zo strany výboru je vec uzavretá.

Kiska sa však môže obrátiť na Ústavný súd, aby rozhodnutie výboru preskúmal. „K daru by mohlo prísť teoreticky, keby mu firma v roku 2014 alebo 2015, potom, keď už bol verejným funkcionárom, odpustila nejaký dlh za to, že mu predtým robili kampaň,“ dodal na záver Puci.

Väčšina výboru bola za návrh uznesenia, že získaním majetkového prospechu vznikol záväzok, čo v rámci dokumentovania nebolo preukázané. „Andrej Kiska nikdy nemal záväzok voči KTAG, čo je verejne dostupná informácia v registri účtovných závierok. Ide teda o jasné a politické rozhodnutie,“ reagoval prezidentský palác. 

Foto: archív

„Prezident celý svoj plat rozdáva na charitu, poslanci chcú teda ukrátiť 30 rodín v núdzi s chorými deťmi o niekoľko desiatok tisíc eur. Prezident doteraz rozdal asi tristotisíc eur 600 konkrétnym rodinám,“ dodal prezidentov hovorca Roman Krpelan.

Podnet proti Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament, ktorej predsedom je niekdajší prezidentský kandidát z posledných volieb Jozef Behýl. Strana žiada parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, aby preskúmal porušenia zákona o ochrane verejného záujmu verejným funkcionárom Andrejom Kiskom.

Ako povedal vtedy Behýl, podnet strana podala na Andreja Kisku ako prezidenta Slovenskej republiky pre dôvodné podozrenie z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

„Podľa medializovaných informácií spoločnosť KTAG, s. r. o, vynaložila za roky 2013 a 2014 značnú časť finančných prostriedkov patriacich tejto spoločnosti na financovanie prezidentskej kampane Andreja Kisku. Podľa zverejnených informácií si spoločnosť KTAG, s. r. o., takýmto spôsobom neoprávnene znížila daňový základ o viac ako 136-tisíc eur,“ upozornil Behýl.

Preto podľa neho existuje dôvodné podozrenie, že počas funkčného obdobia Andreja Kisku spoločnosť tieto pohľadávky odpustila alebo inak zanikli, čo možno považovať za prijatie daru alebo inej nenáležitej výhody v prospech verejného funkcionára. Tieto výdavky sú v priamej súvislosti s výkonom verejnej funkcie, keďže boli vynaložené na jeho prezidentskú kampaň.