Úvod Spoločnosť Rezník: Ak sa nezmení financovanie, RTVS sa dostane do problémov

Rezník: Ak sa nezmení financovanie, RTVS sa dostane do problémov

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. (Foto: archív)

Zmena financovania RTVS by mala byť prijatá legislatívnym opatrením na úrovni ústavného zákona. Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník to uviedol na rokovaní Rady RTVS. „Ak sa nezmení systém financovania RTVS počas dvoch-troch rokov, inštitúcia sa dostane do vážnych problémov. Pracujeme na tom, aby sme súčasný stav zmenili,“ uviedol Rezník.

„Myslím si, že riešením by bola zmena legislatívy, teraz je irelevantné, či to bude zabezpečené súčasným inštitútom, ktorý platí ako dominantný, alebo to bude inak. Ide o to, aby to bolo stabilné a z nášho pohľadu by bolo optimálne, ak by to bolo prijaté ústavným zákonom,“ ozrejmil počas diskusie, ktorá súvisela so správou o účtovnej závierke RTVS za rok 2017.

Podľa výkazu, ktorý rada na rokovaní schválila, vykázal verejnoprávny vysielateľ za rok 2017 stratu vo výške 1 660 376,72 eura. Čisté výnosy za rok 2017 dosiahli sumu 117 081 571 eur, náklady 118 741 948 eur. Po pripočítaní tohtoročnej straty sa kumulovaná strata z hospodárenia RTVS z minulých období zvýšila na 34 741 571 eur.

Riaditeľka sekcie ekonomiky Radka Doehringová na rokovaní rady upozornila, že výsledok znamená výrazne nižšiu stratu, ako bola plánovaná v rámci rozpočtu na rok 2017 a rovnako i v porovnaní s výsledkom účtovnej závierky za rok 2016. „V rozpočte na rok 2017 bola plánovaná strata 13 miliónov eur, pri účtovnej závierke za rok 2016 bola vykázaná strata vo výške 8,3 milióna eur,“ spresnila.

Foto: archív

Doehringová poukázala však i na to, že hoci RTVS sa snaží hospodáriť vyrovnane, je čoraz ťažšie zostavovať vyrovnaný rozpočet, vzhľadom na to, že určité zdroje, ako je zmluva so štátom, nemôžu byť použité na šport a spravodajstvo. „To sú však práve tie oblasti, kde náklady a výdavky najviac rastú,“ upozornila.

Takisto poukázala na to, že RTVS nedokáže zabezpečiť pri súčasnom financovaní rezervu pre prípadné záväzky zo súdnych sporov z minulosti vo výške 14,3 milióna eur. „Bez zmien vo financovaní príjmovej časti RTVS bude musieť buď obmedziť vysielaciu štruktúru, alebo sa dostaneme do situácie, že budeme v negatívnom vlastnom imaní,“ povedala.

Doehringová v súvislosti s účtovnou závierkou tiež informovala, že RTVS sa podarilo zvýšiť o 2,6 milióna eur príjem z tzv. koncesionárskych poplatkov, zvýšil sa i počet platiteľov – o 3 396 právnických osôb a 14 861 fyzických osôb, platiacich plnú úhradu. „Zvýšil sa i predaj práv a licencií, týka sa to najmä nášho podielu na kinodistribúcii, čo v minulom roku tvorilo cez 150 000 eur,“ dodala.

Informovala, že v rámci úspor sa podarilo ušetriť aj prostriedky na honorároch a príspevkoch externým dodávateľom. „Z toho konkrétne sme ušetrili na bežnom programe pol milióna, 400 000 eur sme preniesli ako nevyčerpanú rezervu na dlhodobé projekty, úspora v spravodajstve, športe a v ostatných výrobných nákladoch tvorila takmer 900 000 eur, v dabingu 200 000 a na rozhlasovej výrobách 100 000 eur,“ konkretizovala.

Foto: archív