Úvod Politika Švec z SHO: Slovensko je Tisovi mnoho dlžné

Švec z SHO: Slovensko je Tisovi mnoho dlžné

SHO si pravidelne uctieva pamiatku prvého prezidenta Tisa. (Foto: Michaela Kolimárová)

Trinásteho októbra uplynulo 130 rokov od narodenia prezidenta prvej Slovenskej republiky Jozefa Tisa a osemnásteho apríla tohto roku sedemdesiat rokov od jeho popravy. Tieto dve okrúhle výročia sú dôvodom, prečo občianske združenie Slovenské hnutie obrody (SHO) vyhlásilo rok 2017 za Rok Jozefa Tisa.

“Symbolikou osudu sa rok 2017 spája aj s okrúhlym výročím inej významnej udalosti národných dejín – vyhlásením zvrchovanosti Slovenska v roku 1992 a následnou obnovou slovenskej štátnosti. Žiaľ, po štvrťstoročí existencie druhej Slovenskej republiky sme svedkami, že svoju politickú i ekonomickú suverenitu vinou ponovembrových garnitúr dávno stratila a klesla na nesvojprávnu úroveň,” napísal v pri tejto príležitosti na sociálnej sieti v predseda SHO Róbert Švec.

Podľa Šveca si členovia hnutia uvedomujú, že ruka v ruke s ekonomickou kolonizáciou národov išla vždy kolonizácia ideologická. “Predpokladom trvalého ovládnutia národa je zamlčiavanie či kriminalizácia jeho vlastnej histórie, špinenie historických osobností, ktoré sa snažili o jeho pozdvihnutie, o nezávislosť. Príkladom nekompromisnej obhajoby národnoštátnych záujmov Slovenska a Slovákov je práve osoba Dr. Jozefa Tisa, prvého prezidenta SR, realizátora hlinkovskej idey ‘Cudzie nechceme, svoje si nedáme’. Slovensko je mu mnoho dlžné,” uzavrel svoju úvahu šéf SHO.