Úvod Komentáre Vláda chce bojovať proti extrémizmu, ktorý rozkladá právny štát. Pritom sama odstraňuje...

Vláda chce bojovať proti extrémizmu, ktorý rozkladá právny štát. Pritom sama odstraňuje základy demokracie

Foto: archív

Nejestvuje vážnejší argument na potvrdenie ľudového príslovia “Zlodej kričí, chyťte zlodeja!”, ako nedávno schválený dokument  s názvom “Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024”.

Ak by niekto nevedel, že číta vládny dokument, mohol by sa domnievať, že ide o manifest proti vláde. V úvode sa uvádza: „Konečným, aj keď málokedy otvorene deklarovaným cieľom extrémistov je odstránenie základných prvkov a atribútov demokratického právneho štátu…“ Nevyužila práve súčasná vláda pandémiu koronavírusu na tento cieľ?

O niekoľko riadkov ďalej sa píše: „Historická skúsenosť s nacistickým totalitným režimom a komunistickým totalitným režimom dokazuje, že nepriatelia demokracie dokázali využiť demokraciu a nástroje, ktoré im ponúka.

Ide o slobodu prejavu, zhromažďovacie a združovacie právo. Ich prostredníctvom získali moc formálne legálnou cestou, ktorú následne zneužili na zavedenie opatrení, ktoré v praxi znamenali odstránenie základov samotnej demokracie.“

Kto iný, ak nie Matovičova vláda bezprecedentným spôsobom odstraňuje základy samotnej demokracie, keď koaliční poslanci zrušili právo Ústavného súdu SR posudzovať ústavnosť ústavných zákonov s ústavou? Keď nevládne pomocou zákonov, ale cez vyhlášky a nariadenia?

V časti Vymedzenie základných pojmov pokračujeme v čítaní: „Radikalizácia označuje proces narastajúcej akceptácie ideológie, ktorá je v rozpore s demokratickým právnym štátom, jeho ústavnými a legislatívnymi normami…“

Už pred parlamentnými voľbami 2020 rozbehla mimovládna sféra financovaná Sorosom tvrdú propagandu liberálnej demokracie a tá  pokračuje dodnes prostredníctvom verejnoprávnej televízie, hoci je to v rozpore s Ústavou SR.

Tá jasne hovorí, že SR sa neviaže na nijakú ideológiu. Nijakú! Takže proces akceptácie liberálnej demokracie je v rozpore s demokratickým právnym štátom. A nikoho to nevyrušuje, ani prokuratúru.

Slovenská republika sa dodnes nevyjasneným spôsobom postavila k Istanbulskému dohovoru. NR SR ho odmietla, ale prezidentka republiky Zuzana Čaputová to neoznámila EÚ požadovaným spôsobom, takže nevieme, či SR oficiálne odmietla alebo neodmietla Istanbulský dohovor.

Ako je známe, ten zavádza gender ideológiu. A koncepcia mu prichádza na pomoc. „Cieľom predkladaného materiálu je podporiť rešpektovanie univerzálnych hodnôt a predchádzať vzniku predsudkov, stereotypov,“ uvádza sa v dokumente.

Rovnako je rodová rovnosť vymedzená v Istanbulskom dohovore. Nijaké stereotypy, že muž je muž a žena je žena, každý má právo zvoliť si také pohlavie, na aké sa cíti. Tomu sa  podľa dohovoru hovorí búranie predsudkov. Ak sme ho vyhnali dverami, vracia sa nám oknom…

V časti Analýza a trendy vývoja radikalizácie a extrémizmu v SR a EÚ sa dočítame, že „extrémistické skupiny sa snažia pôsobiť na verejnosť, okrem sociálnych sietí, aj prostredníctvom voľnočasových športových a záujmových klubov”. Vraj sa preto treba zamerať napríklad na monitorovanie hudobných skupín… To už silne pripomína rétoriku režimu spred roka 1989…

A povedzme si ešte, čo ponúka vymedzenie pojmu politický extrémizmus: “Jeho cieľom je odstránenie demokratických princípov zo spoločnosti alebo útoky a zastrašovanie svojich oponentov.“ Podobnosť s aktuálnou vládou čisto náhodná?

V časti Terorizmus sa uvádza, že „terorizmus je úmyselné a systematické využívanie násilných činov…“,  aby „vážne destabilizovali alebo zničili základné politické, ústavné, hospodárske a sociálne štruktúry krajiny…“ Kto v tomto štáte destabilizuje a ničí základné politické, ústavné, hospodárske a sociálne štruktúry krajiny? Žeby opozícia?

Vláda Igora Matoviča vypracovala materiál, ktorý ju charakterizuje viac než čokoľvek iné. Nijaké iné štruktúry nevyvíjajú činnosť smerujúcu k rozkladu právneho štátu, k totalitným praktikám, k sociálnej a kultúrnej genocíde národa.