Úvod Z DOMOVA Vodné dielo Gabčíkovo dostane po desaťročiach nové vráta

Vodné dielo Gabčíkovo dostane po desaťročiach nové vráta

Foto: archív

Po takmer 28 rokoch od uvedenia do prevádzky dostane Vodné dielo Gabčíkovo nové vráta. Oceľové diely nových vrát pravej plavebnej komory postupne privážajú z Česka. Ide o súčasť projektu štátneho podniku Vodohospodárska výstavba na inováciu a modernizáciu plavebných komôr vodného diela s cieľom zvýšenia bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy.

Pribudol už najťažší komponent ľavého krídla s hmotnosťou takmer 110 ton, priebežne budú dovážať aj ostatné komponenty oceľových konštrukcií, ktoré po zváraní osadia na svoje miesto. Informovala o tom Vodohospodárska výstavba s tým, že ako prvá bude v rámci projektu modernizovaná pravá plavebná komora.

Dvojkrídlové dvere budú konštruktéri do finálnej podoby zvárať priamo na dne plavebnej komory. Celkovo sa dolné vráta budú skladať zo šestnástich dielcov, päť z ôsmich komponentov ľavého krídla je už v komore. Generálnym dodávateľom prác je česká spoločnosť Metrostav, a. s., Praha.

V pravej plavebnej komore súčasne pracujú aj na jednotlivých informačno-riadiacich systémoch a modernizujú plávajúce bitvy, ktoré slúžia na vyviazanie plavidla pri vplávaní do komory. Pokračujú i búracie práce na hornom zhlaví a práce na stabilizácii podložia.