Úvod Spoločnosť Rozsudok Súdneho dvora EÚ môže predefinovať pojem manželstva v únii

Rozsudok Súdneho dvora EÚ môže predefinovať pojem manželstva v únii

Foto: archív

Súdny dvor EÚ sa má vyjadriť k prípadu, ktorý pozorne sledujú nielen Rumuni, ale aj zástupcovia cirkví a organizácií bojujúcich za zachovanie tradičnej rodiny. Prípad Coman – Hamilton o zákonnosti manželstva osôb rovnakého pohlavia môže mať dopad aj na iné členské štáty EÚ vrátane Slovenska, ktoré neuznávajú takéto zväzky.

Rumunský občan Adrian Coman a Robert Clabourn Hamilton z USA sa zosobášili v roku 2010 v Bruseli. Coman, ktorý predtým pracoval pre Európsky parlament, v roku 2012 prišiel o prácu a požiadal o uznanie zväzku s Hamiltonom aj na území Rumunska, členskej krajiny EÚ, kde sa chceli obaja usadiť. Argumentoval, že občania EÚ majú rovnaké práva v každej členskej krajine.

Rumunsko im to odoprelo s odvolaním sa na Občiansky zákonník, rumunský konzulát v Bruseli im dokonca odmietol vystaviť úradný preklad ich sobášneho listu do rumunčiny. Coman v roku 2013 zažaloval Rumunsko na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu s tým, že ide o porušenie jedného zo základných práv EÚ – práva na voľný pohyb, pobyt a prácu.

V januári 2018 – po takmer piatich rokoch súdnych sporov – pár dospel k prvému víťazstvu. Generálny advokát Súdneho dvora EÚ Melchior Wathelet vo svojom stanovisku uviedol, že Rumunsko by mu malo umožniť usadiť sa v Rumunsku ako manželom, lebo pojem „manžel“ v európskej smernici o voľnom pohybe osôb zahŕňa aj osoby rovnakého pohlavia.

Názor generálneho advokáta je iba odporúčací, vo väčšine prípadov ho však Súdny dvor EÚ akceptuje. Rozhodnutie najvyššej súdnej inštitúcie EÚ v prospech Comana a Hamiltona by viedlo k tomu, že Rumunsko by muselo poskytnúť párom rovnakého pohlavia právo na pobyt a prácu na svojom území.

Takýto rozsudok by zároveň znamenal, že jeho znenie je platné pre všetky členské krajiny únie, lebo ak platí pre pojem „manžel“, platí aj pre „manželstvo“. Homosexuálne a lesbické manželstvá v súčasnosti povoľuje 13 krajín EÚ, „zakazuje“ ich však legislatíva v Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku.

Foto: archív