Úvod Ekonomika Slovensko vyše desať rokov nie je sebestačné v produkcii hydiny

Slovensko vyše desať rokov nie je sebestačné v produkcii hydiny

Foto: archív

Kontroly dovážaného hydinového mäsa by sa mali zvýšiť, a to najmä u veľkoobchodníkov. Navrhujú to ako jedno z opatrení zástupcovia Únie hydinárov Slovenska (ÚHS), ktorí reagovali na kauzu nevyhovujúceho brazílskeho mäsa na Slovensku. Slovensko už viac ako desať rokov nie je sebestačné vo výrobe hydinového mäsa a v rámci krajín Európskej únie je v tejto oblasti na predposlednom mieste.

„Dnes je sebestačnosť iba na úrovni 54 percent a podiel slovenského hydinového mäsa na pultoch obchodných reťazcov je iba 44 percent. Zvyšok ponuky predstavuje dovážané hydinové mäso, ktoré je v posledných rokoch spájané s viacerými potravinovými aférami,“ zhodnotil riaditeľ ÚHS Daniel Molnár. Ročne sa pritom na Slovensko dovezie vyše deväťtisíc ton hydinového mäsa z Brazílie.

Podľa Molnára sú na Slovensku v súčasnosti len štyria slovenskí spracovatelia hydiny, ale až 49 prevádzok, prebaľujúcich zahraničné mäso, a desiatky skladov a veľkoobchodníkov, dodávajúcich tiež prevažne zahraničné mäso. ÚHS preto navrhuje zriadiť stály veterinárny dozor nad prebaľovacími a rozrábacími prevádzkami na hydinu.

Zástupcovia hydinárov zároveň upozornili na fakt, že Slovensku sa nedarí riešiť situáciu v zariadeniach spoločného stravovania a školského stravovania. Podiel dovážaného hydinového mäsa je podľa ÚHS v takýchto prevádzkach na úrovni 90 percent: „Stravovacia zariadenia podľahli tlaku distribútorov a okolia na prípravu jedla z lacného a najmä nekvalitného dováženého mäsa, čo ohrozuje zdravie stravníkov.“

Navrhujú preto, aby kontrola potravín v zariadeniach spoločného prešla pod Štátnu a veterinárnu správu, ktorá v súčasnosti nemá dosah na kontrolu týchto prevádzok. Hydinári tiež navrhli, aby boli reštaurácie povinné označovať pôvod potravín v jedálnych lístkoch.

Povinným nákupom hydiny od domácich výrobcov v školských jedálňach by sa podľa ÚHS mohol zvýšiť podiel spotreby slovenského mäsa. „Je nevyhnutné, aby zariadenia verejného a školského stravovania varili iba z domáceho hydinového mäsa, ktoré podlieha prísnej kontrole,“ vyhlásil Molnár.