Úvod Z DOMOVA ÚVZ: Osoby prichádzajúce z rizikových krajín budú musieť v izolácii kontrolovať aj...

ÚVZ: Osoby prichádzajúce z rizikových krajín budú musieť v izolácii kontrolovať aj ich zamestnávatelia

Ján Mikas. (Foto: archív)

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zverejnil opatrenia k povinnostiam zamestnávateľov súvisiaceho s príchodom osôb z rizikových krajín účinného od 1. septembra 2020.

Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa podľa opatrenia z 28. augusta 2020 bude vzťahovať povinnosť izolácie v domácom prostredí, budú povinní po novom kontrolovať aj ich zamestnávatelia. Informoval o tom hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Zamestnanci alebo SZČO budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným v laboratóriách na území SR alebo iným dokladom dosvedčujúcim existenciu tohto negatívneho výsledku.

Tiež tak budú môcť urobiť prostredníctvom potvrdenia o prekročení štátnej hranice SR starším ako desať dní, prípadne preukázanie sa výnimkou z uvedených povinností udelenou ÚVZ SR.

Ak sa táto osoba nebude schopná uvedeným preukázať, prevádzkovateľ bude povinný toto oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

ÚVZ SR upozorňuje, že prevádzkovateľ nie je povinný požadovať preukázanie uvedených povinností od všetkých uvedených osôb, ale iba od tých, u ktorých má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla. Za odôvodnené podozrenie možno považovať napríklad nástup do zamestnania, dni pracovného voľna, služobnú cestu a podobne.