Úvod Z DOMOVA Vymáhať náhradné výživné bude štát, zmení sa aj jeho výška

Vymáhať náhradné výživné bude štát, zmení sa aj jeho výška

Foto: archív

Vymáhanie a výška náhradného výživného sa upraví. Štát preberie na svoje plecia jeho vymáhanie spolu s rodičom dieťaťa. Parlament schválil novelu zákona o náhradnom výživnom, ktorú pripravili poslanci Smeru-SD. Doteraz platilo, že ak povinná osoba neplatí minimálne tri mesiace výživné, tak sa môže matka dieťaťa obrátiť na úrad práce v okrese, v ktorom býva, a požiadať štát, aby vyplatil náhradné výživné.

Musí však priniesť viaceré dokumenty, napríklad potvrdenie o výške výživného, potvrdenie, že tri mesiace prebieha exekučné konanie, ktoré iniciovala matka, respektíve rodič, a vymáhanie je neúspešné. Okrem toho je výška náhradného výživného obmedzená príjmovými limitmi.

Maximálne náhradné výživné je do výšky 1,2-násobku sumy životného minima, čo predstavuje 115 eur, a rodič s jedným dieťaťom nemôže mať čistý príjem vyšší ako 673 eur. Podľa schválenej novely sa však tieto podmienky zmenia. Trojmesačná lehota sa zníži na dva mesiace, tiež sa upraví aj limit príjmu.

Po novom sa zvýši aj príjem rodiča, a to na 1 010 eur, a maximálna výška náhradného výživného má byť 350 eur. „Žena nebude musieť čakať tri mesiace, ale už po dvoch mesiacoch neplatenia výživného príde na úrad práce, a ten bude mať povinnosť podať automaticky trestné oznámenie na muža, ktorý neplatí,“ uviedol na príklade matky predseda Smeru-SD Robert Fico.

Cieľom návrhu je taktiež zmena v povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymáhania výživného prostredníctvom exekútora. V súčasnosti má túto povinnosť oprávnená osoba. Návrhom zákona sa oprávnená osoba v takom prípade od tejto povinnosti odbremení.

Vrátenie preddavkovo poskytnutého náhradného výživného bude vykonávať priamo exekútor z vymáhanej sumy výživného na základe informácií, ktoré si budú zo zákona príslušný úrad práce a exekútor vymieňať. Povinnosť vrátiť vyplatené náhradné výživné oprávnenou osobou však ostane nedotknutá, ak povinný uhradí výživné priamo oprávnenej osobe.